ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт МОН України з галузі "Стоматологія"

1 квітня в Українській медичній стоматологічній академії відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт МОН України з галузі "Стоматологія", який було проведено в онлайн-форматі. Відео-конференція зібрала учасників з 8 ЗВО України: Буковиньского державного медичного університету, Вінницького національного медичного універитету ім. М.І. Пирогова, Сумського державного університету, Української медичної стоматологічної академії, Харківського національного медичного університету, НМУ ім. О.О. Богомольця, Ужгородського національного університету та з ПВНЗ "Київський медичний університет".  У роботі галузевої комісії взяли участь 14 викладачів з усієї країни: проф. Кайдашев І.П. – голова галузевої комісії, проректор з наукової роботи УМСА; проф. Аветіков Д.С.,зав. кафедри хірургічної стоматології УМСА; проф. Ткаченко І.М.,зав. кафедри пропедевтики терапевтичної стоматології УМСА;проф. Петрушанко Т.О., зав.кафедри терапевтичної стоматології УМСА; проф. Каськова Л.Ф. зав.кафедри дитячої стоматології УМСА; проф. Король Д.М., зав.кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології УМСА; проф. Смаглюк Л.В., зав. кафедри ортодонтії УМСА; проф. Лахтін Ю.В., зав. кафедри стоматологіїСумського державного університету; проф. Назарян Р.С., зав. кафедри дитячої стоматології ХНМУ, д.мед.н. Чухрай Н.Л., зав. кафедри ортодонтії ЛНМУ ім. Д. Галицького; проф. Янішен І.В., зав. кафедри ортопедичноїстоматології ХНМУ; проф. Коленко Ю.Г., професор кафедри терапевтичноїстоматології НМУ ім. О. Богомольця; д.мед.н. Копчак О.В., зав. кафедри терапевтичноїстоматології КМУ; проф. Гасюк П.А., зав. кафедри ортопедичноїстоматології ТНМУ ім.І.Я. Горбачевського, проф. Чухрай Н.Л., зав. кафедри ортодонтії Львівського   
національного медичного університету імені Данила Галицького. Оцінювання відбувалося протягом захисту шляхом заповнення гугл-форми. За результатами підрахунку балів переможцями визначено наступних студентів: Хомяк К.І. Особливості психологічного супроводу пацієнтів з дисфункцією СНЩС в реабілітаційному періоді після перенесеного COVID-19 (ортопедична стоматологія) (науковий керівник – доц. Костюк Т.М.) – НМУ ім. О.О. Богомольця – диплом І ступеня;  Охріменко І.В. Можливості, удосконалення та перспективи застосування методу відеокінезіографії у діагностичному процесі(Movement) (науковий керівник – проф. Король Д.М.) – УМСА – диплом ІІ ступеня; Єнгаличев Т. Р. Іnvestigation of changes in the chemical composition of teeth enamel after professional oral hygiene (JOHN GALT) (науковий керівник – проф. Ткаченко І.М.) – УМСА – диплом ІІІ ступеня.

З детальними бланками оцінювання захисту можна ознайомитися за посиланням - https://www.umsa.edu.ua/sections/naukovyi-viddil/vseukrayinskiy-konkurs-studentskih-naukovih-robit-2020-2021-rik
Відео-запис захисту - https://youtu.be/EDjzJCbBe_U