Конкурс на здобуття премій для студентів за 2020-2021 навчальний рік. 

Президія Національної академії медичних наук України та Асоціація працівників медичних вузів України оголошують конкурс на здобуття премій для студентів за 2020-2021 навчальний рік. 
На конкурс направляються науково-дослідні роботи, а  також серії опублікованих робіт з єдиної тематики, відкриття та винаходи. 
 На конкурс подаються роботи, виконані студентами особисто, або в співавторстві. Колектив авторів, що подали роботи на присудження премії, не повинен бути більше трьох осіб. У конкурсі на здобуття премії можуть брати участь студенти, які є членами наукового товариства студентів, поєднують успішне навчання з активним виконанням науково-дослідної роботи на клінічних та теоретичних кафедрах. 
  
Вимоги: 
а) подання, що включає характеристику наукової роботи й коротку анотацію, в якій точно вказується кількість друкованих праць (за наявністю) по роботі, що подається; участь у роботі наукових конференцій; 
б) опубліковану наукову роботу (серію робіт), матеріали наукового дослідження, відкриття, винаходи; 
в) довідку про конкретний творчий внесок у працю кожного з авторів висунутої роботи; 
г) довідку про те, що роботи, які подаються на конкурс, не були раніше удостоєні премії інших наукових установ, організацій і відомств; 
д) відомості про автора: прізвище, ім’я, по-батькові, рік та місяць народження, місце навчання, домашня адреса, номер телефону; 
е) відомості про наукового керівника: прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь та вчене звання; 
ж) відомості про те, на якій кафедрі виконувалась робота. 
 
Всі підготовлені документи надсилати куратору СНТ проф. Непораді К.С. на електронну пошту umsa.snt@gmail.com до 10 травня 2021 р.