Студенти "УМСА" - лауреати премії НАМН

8 студентів "УМСА" визначено лауреатами премії Національної академії медичних наук України та Асоціації працівників медичних вузів України за значні успіхи у науковій роботі:
1. Аджала О.М, Качур Р.В. «Характеристика тривожних та
депресивних проявів в осіб, що перенесли гострий інфаркт міокарда з урахуванням їх особистісної акцентуації» (науковий керівник – к.мед.н. Бойко Д.І.).
2. Животовська А.І. «Клініко-психопатологічні особливості невротичних порушень у дітей та підлітків в процесі терапії» (науковий керівник –проф. Скрипніков А.М.).
3. Вєткіна А.Ю., Малик А.А. та Шкодіна А.Д. «Роль NF-κB у
розвитку метаболічних змін в серці щурів за умов системної запальної відповіді» (науковий керівник – проф. Костенко В.О.).
4. Філенко Д.М. «Клініко-лабораторна характеристика перебігу хронічних вірусних гепатитів В і С у дітей залежно від фази інфекційного процесу» (науковий керівник – проф. Крючко Т.О.).
5. Шкодіна А.Д., Грінько Р.М. «Особливості структурної організації нюхових цибулин людини за умов тяжких форм пневмонії та цереброваскулярної патології» (науковий керівник – проф. Старченко І.І.).

Рада Студентського наукового товариства щиро вітає молодих науковців та їх керівників та бажає успіхів на подальшому науковому шляху!