Modern Molecular-biochemical Markers in Clinical and Experimental Medicine - 2018, 31 October – 02 November 2018 in Prague, Czech Republic

Конференція "Сучасні молекулярно-біохімічні маркери в клінічній та експериментальній медицині" під час роботи розгляне наступні теми:

1. Біологічні маркери в теоретичній та клінічній медицині (кардіологія, неврологія, внутрішні хвороби, молекулярно-генетичні маркери однонуклеотидних поліморфізмів).

2. Біологічні маркери в імунології та алерголоії.

3. Біологічні маркери в стоматології.

Реєстраційна форма та порядок її подання доступні за посиланням https://escbm.org/conferences/view/modern-molecular-biochemical-markers-in-clinical-and-experimental-medicine-2018

Внесок для участі 100 євро, для молодих учених (до 37 років) - 70 євро. Участь у майстер-класах 25 євро.

Дедлайн 24 вересня 2018 року.

ВИМОГИ ДО РОБІТ:

  • Статті повинні бути оформлені англійською мовою (одного чи кількох авторів);
  • Назва - великі літери, Times New Roman, 14 (вирівнювання по центру, без крапки в кінці, без абревіатур у заголовку);
  • Прізвища, ініціали всіх авторів (вирівнювання по центру);
  • Назва організації, країни, де виконано роботу;
  • Текст статті ( не більше 10000 знаків без пробілів), структура наступна: актуальність, матеріали та методи, результати, перспективи для подальших досліджень, посилання;
  • Ключові слова (до 5).

Обрані статті будуть опубліковані в офіційному спеціалізованому науковому журналі Чеської Республіки  “Biological Markers in Fundamental and Clinical Medicine” https://biologicalmarker.com.