Міжнародна дистанційна студентська наукова конференція "Майбутнє ортопедичної стоматології - 2018"

Вельмишановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у міжнародній дистанційній студентській науковій конференції "Майбутнє ортопедичної стоматології - 2018", яка відбудеться 20-21 жовтня 2018 року на базі Вищого державного навчального закладу України "Українська медична стоматологічна академія" (згідно реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, Посвідчення в УкрНТЕІ №628 від 18.10.17 року; реєстраційний №249) у м. Полтава (Україна).

До участі запрошуються студенти стоматологічних шкіл, коледжів та факультетів медичних навчальних закладів.
Тематика конференції може бути розширена.

Програмні питання конференції:
1. Фундаментальні напрямки медико-біологічних та клінічних досліджень у ортопедичній стоматології.
2. Методи профілактики, діагностики, лікування та реабілітації зубо-щелепної системи.

Участь БЕЗКОШТОВНА!

Офіційна робоча мова конференції - англійська.

Форма участі: стаття.

Електронні версії статей будуть опубліковані на офіційному веб-сайті ВДНЗУ "УМСА" http://www.umsa.edu.ua у розділі "Наука", підрозділ "Конференції" з подальшим внесенням  до репозитарію, а також розміщені на сторінці кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології PropOrtStom у соціальній мережі Facebook.

Вимоги до оформлення статей:
- не більше 3-х співавторів;
- загальний обсяг до 5 сторінок;
- файл тексту набраний в MS Word;
- шрифт Times New Roman;
- розмір шрифту 14 кегль, міжрядковий інтервал - 1,5, усі поля - 2,5;
- не більше 2-х малюнків або схем.

Структура статті:
1) перша сторінка статті:
- фотографія автора (-ів);
- ім'я та призвіще автора (-ів);
- ім'я, прізвище, науковий ступінь та посада наукового керівника роботи;
- навчальний заклад;
- місто, країна;
- реквізити для листування (поштова адреса, електронна адреса);
- УДК статті.
2) назва статті (жирний шрифт 16 кегль); 
3) вступ та актуальність ;
4) мета;
5) завдання;
6) матеріали та методи ;
7) результати власних досліджень;
8) обговорення та висновки;
9) перспективи;
10) список літератури в порядку цитування, посилання у тексті - у вигляді номерів у квадратних дужках згідно вимог Harvard(SEcitingreferencesHarvard.pdf), кількість літературних джерел у бібліографії до 6;
11) резюме роботи англійською мовою, обсягом до 1000 знаків.

Термін подачі статтей до 20.09.2018.

Редакція залишає за собою право виправляти, скорочувати, відправляти для доопрацювання та перевіряти на плагіат надіслані роботи. Датою подачі статі вважатиметься дата її подачі після доопрацювання.

Електронна пошта для подачі статтей: proportstom.umsa@gmail.com

Оргкомітет конференції:
Ждан В'ячеслав Миколайович, д. мед. н., професор, ректор академії
Кайдашев Ігор Петрович, д. мед. н., професор, проректор з наукової роботи
Король Дмитро Михайлович, д. мед. н.. професор, завідувач кафедри 
koroldm.por@gmail.com
Кіндій Дмитро Данилович, к. мед. н., доцент
kindiydd.por@gmail.com
Зубченко Сергій Григорович, к. мед. н., асистент
zubchenkosg.por@gmail.com
Коробейнікова Юлія Леонідівна, к. мед. н., асистент
korobejnikovaul.por@gmail.com
Циганок Олександр Васильович, к. мед. н., асистент
tsyganok.por@gmail.com
Яценко Олег Ігорович, к. мед. н., асистент
yatsenkooi.por@gmail.com