Розпочато прийом робіт на 1 етап Всеукраїнського конкурсу наукових робіт МОН з природничих, технічних та гуманітарних наук

У 2017-2018 н. р. проводиться  Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт МОН України з наступних галузей наук: медицина, педіатрія, теоретична медицина, фармація (державною мовою) та клінічна, фундаментальна медицина, стоматологія, фармакологія (англійською мовою).

            На конкурс подаються САМОСТІЙНО підготовлені наукові роботи студентів або студентських колективів (не більше 2 осіб) з актуальних проблем у галузі медичних наук, які є пошуковими за своїм характером, мають наукове і прикладне значення або впроваджені у виробництво, застосовані у навчальному процесі. На конкурс не приймаються роботи, які подавалися на інші конкурсні змагання.

            На Конкурс подаються наукові роботи,  відповідно оформлені, а саме: текст друкується шрифтом  Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш  формату А4, державною мовою; обсяг  зброшурованої  роботи  не повинен  перевищувати 30 сторінок без урахування додатків; робота повинна мати назву і план, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи; до наукової роботи додаються копії патентів, наукових статей автора тощо  (за наявності); креслення  та  ілюстрації,   що  додаються  до  роботи,   повинні  бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.

            Перший тур конкурсу проводиться у ВДНЗ «УМСА».

            У конкурсі обов’язково приймають участь переможці студентських наукових конференцій з відповідних кафедр.

 Роботи на конкурс подати до 20 січня 2018 року у конкурсну комісію на кафедру біоорганічної та біологічної хімії проф. Непораді К.С.

                                                                                                               Рада СНТ