Мета створення наукового товариства студентів ВДНЗУ "УМСА".

Метою створення НТС є:

  • залучення студентів до наукових досліджень;
  • підтримка та ініціювання самостійної науково-дослідницької роботи студентів;
  • популяризація наукових знань у студентському середовищі;
  • організація та проведення Республіканської студентської наукової конференції, круглих столів, семінарів;
  • навчання студентів методам лабораторних та клінічних досліджень, вивченню сучасної медичної апаратури, навчання технологіям розробки нових методів діагностики, лікування та профілактики захворювань;
  • сприяння розробці та оприлюдненню результатів студентських наукових робіт та впровадження їх в практику.