Умови участі та правила оформлення робіт

Форми участі:

 • Активна (доповідь з презентацією, доповідь з постером) – 100 UAH;
 • Пасивна (тільки публікація тез) – 100 UAH.

Мови конференції:

 • Українська;
 • Англійська;
 • Російська.

Правила оформлення доповіді:

А) усна доповідь:

 • мультимедійна презентація у форматах *.ppt/ *.pptx
 • регламент доповіді - до 7 хвилин;
 • відповіді на запитання - до 7 хвилин.

Б) постерна доповідь:

 • формат - А2-А0, не менше 50% площі - ілюстрації, розмір шрифту - не менше 20 пт, має містити назву, інформацію про авторів, мету, матеріали та методи, отримані результати та висновки;
 • формат файлу *.pdf.

Усі доповіді проходитимуть онлайн на платформі ZOOM. Постер потрібно буде відправити на пошту СНТ – umsa.snt@gmail.com не пізніше 1 березня 2021 року, зазначивши у темі листа «Назва роботи, прізвище та ініціали першого автора». У день конференції необхідно буде підключитись до засідання постерної секції у ZOOM, на якій члени жюрі оцінять ваші постери та зможуть задати авторам запитання.

Дедлайн реєстрації амбасадорів – 5 грудня 2020

https://bit.ly/2WfBLAD

Дедлайн прийому робіт – 1 лютого 2021

https://sntumsa.pl.ua/uk/imedscop2021

Усі тези, що прийняті до участі у конференції, будуть опубліковані в електронному збірнику тез конференції та розміщені на сайті репозитарію Української медичної стоматологічної академії.

В одному дослідженні може бути не більше 4 співавторів та  2 наукових керівників. Один студент може бути автором чи співавтором не більше ніж 3 тез.

Вимоги до оформлення тез:

 • тип файлу *.doc/*.docx;
 • формат - А4;
 • шрифт - Arial, 10;
 • міжрядковий інтервал - одинарний;
 • вирівнювання тексту - по ширині, відступ першої строки - 1 см;
 • усі поля по 2 см;
 • обсяг тез (без назви та авторів) - 2000-3000 символів з пробілами.

N.B.! Вказуючи дані про наукового керівника, необхідно зазначити його науковий ступінь (к.мед.н. - PhD, MD./д.мед.н. - D.Med.Sc.) та вчене звання (доц.- Assoc.Prof./ проф. - Prof.).


Приклад оформлення тез (оригінальне дослідження або огляд):

РОЛЬ ОЦІНКИ ІМУННОГО СТАТУСУ…

ROLE OF ASSESSMENT OF IMMUNE STATUS…

Борисенко Іван Іванович, Олексенко Анастасія Ігорівна

Borisenko I. І., Oleksenko A.І.

Науковий керівник: к.мед.н., доц. Ларінов Михайло Михайлович

Scientific adviser: assoc. prof. Larinov M.М., PhD, MD.

Українська медична стоматологічна академія

м. Полтава, Україна

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології

Актуальність: текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст

Мета роботи: текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст

Матеріали та методи: текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст

Результати: текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст

Висновки: текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст

Ключові слова: текст текст текст текст


Приклад оформлення тез (клінічний випадок):

РОЛЬ ОЦІНКИ ІМУННОГО СТАТУСУ… (КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК)

ROLE OF ASSESSMENT OF IMMUNE STATUS… (CASE REPORT)

Борисенко Іван Іванович, Олексенко Анастасія Ігорівна

Borisenko I. І., Oleksenko A.І.

Науковий керівник: к.мед.н., доц. Ларінов Михайло Михайлович

Scientific adviser: assoc. prof. Larinov M.М., PhD, MD.

Українська медична стоматологічна академія

м. Полтава, Україна

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології

Вступ: текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст

Історія хвороби: текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст

Обстеження (патологічні зміни): текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст

Лікування/результати: текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст

Диференціальний діагноз/обговорення: текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст

Ключові слова: текст текст текст текст


Оплата

Оплата участі для студентів з українських закладів вищої освіти проводиться на сторінці реєстрації через систему LiqPay за кожну роботу окремо (1 робота - 1 оплата) незалежно від кількості авторів.

Порядок направлення робіт для участі:

 • сплатити організаційний внесок за посиланням на сторінці реєстрації;
 • пронумерувати тези порядковими номерами, наприклад, PetrovAA_1.doc, PetrovAA_2.doc);
 • заповнити реєстраційну форму.

У випадку відхилення роботи оргвнесок буде повернено учаснику відповідно до номеру квитанції зазначеної при реєстрації з вирахуванням банківської комісії.

Файли для завантаження