Під час 73-ої Всеукраїнської студентської наукової конференції "Погляд майбутніх лікарів на сучасну медицину" для розширення знань та відпрацювання навичок учасників було проведено наступні пізнавальні майстер-класи:
 
1. Під керівництвом проф., д.мед.н. Дев'яткіної Тетяни Олексіївни та проф., д.мед.н. Важничої Олени Митрофанівни на кафедрі експериментальної та клінічної фармакології з клінічною імунологією та алергологією учасники вивчали стреспротективну дію лікарських засобів і біологічно активних речовин у експерименті. Наукова програма містила відтворення класичної експериментальної моделі стресу, введення тваринам лікарських засобів з стреспротективними властивостями, визначення поведінкових реакцій інтактних, контрольних та дослідних тварин у тесті «відкрите поле» та презентацію про стрес і пов’язані з ним поняття.

2. Проф. Ткаченко Ірина Михайлівна й ас. Саркісян Ервант Грантович на базі кафедри пропедевтики терапевтичної стоматології провели майстер-клас  "Непрямий метод реставрації фронтальних зубів за допомогою силіконового ключа", що складався з теоретичної частини та протоколу непрямого методу реставрації фронтальних зубів за допомогою силіконового ключа.

 

3. Майстер-клас з фантомним курсом "Хірургічний етап дентальної імплантації. Базовий курс" був організований проф. Аветіковим Давидом Соломоновичем і доц. Ставицьким Станіславом Олександровичем, кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з пластичною та реконструктивною хірургією голови та шиї. Було детально розглянуто теоретичну та практичну частини хірургічного етапу дентальної імплантації з ушиванням слизових клаптів.


4. Кафедра терапевтичної стоматології, зокрема ас. Іваницький Iгop Олексійович, представила семінар з фантомним курсом "Основи прямої реставрації", який висвітлив наступні поняття: «реставрація зубів», показання i можливості прямої реставрації, необхідні умови для прямої реставрації, етапи реставрації, адгезивні системи, композитні матеріали.


5. Доц. Гопко Александр Феліксович провів на кафедрі внутрішньої медицини №1 майстер-клас про сучасні стандарти проведення спірометрії. Було розкрито такі пункти наукової програми: теоретичні основи визначення функції зовнішнього дихання, показання та протипоказання до проведення спірометрії, функціональні проби та техніка їх виконання, практична підготовка.


6. На кафедрі внутрішньої медицини №1 к.мед.н. асистент Шапошник Ольга Анатоліївна провела майстер клас про сучасні стандарти холтер моніторування. Було розкрито такі пункти наукової програми: теоретичні основи електрокардіографії, показання до проведення холтер-моніторування, функціональні проби та техніка їх проведення, практична підготовка.


7. Кафедра нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою провела майстер-клас про сучасні стандарти проведення електронейроміографії. Наукова програма містила наступні пункти:

- Теоретичні основи електронейроміографії;
- Види електронейроміографічного дослідження;
- Показання та протипоказання до проведення електронейроміографії;
- Техніка проведення;
- Практична підготовка.

8. Проф. Безкоровайна Ірина Миколаївна та лікар-інтерн Наконечний Денис Олександрович від кафедри оториноларингології з офтальмологією презентували майстер-клас з аналізу кристалографічних ознак сльози в студентів-медиків і пацієнтів з офтальмологічною патологією. Демонструвався забір сльози з нижнього склепіння кон’юнктивального мішка за допомогою стерильних градуйованих піпеток у бажаючих (забір сльози в пацієнтів з офтальмологічною патологією був виконаний напередодні), а також тест Ширмера; було докладно описано та обговорено метод кристалографії. Наприкінці проводилось зіставлення й аналіз отриманих результатів.


9. На кафедрі оперативної хірургії та топографічної анатомії було проведено “VET-LAB семінар на кроликах”, що надавав можливість відпрацювати апендектомію, холецистектомію, ентеро-ентероанастамоз, аорто-аортоанастамоз, нефректомію, спленектомію, гістеректомію, гастростомію.


10. Також на кафедрі оперативної хірургії та топографічної анатомії було організовано майстер-клас з методики проведення трепанацій, відповідальна особа – аспірант Рябцев Артем Володимирович. Учасники мали змогу розглянути показання до оперативних втручань, види трепанацій і методики виконання кістково-пластичної трепанації. 

Методики накладання шлункових швів описав студ. Боровик Роман Петрович. Програма майстер-класу містила показання до оперативних втручань на шлунку, топографо-анатомічне обґрунтування доступів до шлунку та накладання швів на шлунок. 


11. Покращити сприйняття англійської мови на слух і запам'ятати нову лексику учасники мали змогу на майстер-класі з методики занурення на кафедрі іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією. К.філол.н., ст.викладач Лисанець Юлія Валеріївна організувала роботу за наступною програмою:

- Ознайомлення з лексичним матеріалом відеофрагмента, обговорення нових слів та їх використання;
- Перегляд відеофрагмента медичного спрямуваня без використання опорного тексту;
- Обговорення переглянутого відео.
 

12. Можливість відпрацювати алгоритм реанімаційної допомоги доношеному новонародженому з аспірацією меконіальними водами надала к.м.н., асистент Соловйова Галина Олексіївна. Майстер-клас висвітлював теоретичні основи визначення необхідності надання реанімаційної допомоги дитині, що народилась після вилиття амніотичних вод з меконієм, показання та протипоказання до проведення інтубації, санації, штучної вентиляції легень верхніх дихальних шляхів, техніка проведення реанімаційних заходів і включав практичну підготовку.  

Також Галина Олексіївна провела майстер-клас з алгоритму реанімаційної допомоги доношеному новонародженому з асфіксією. Учасники розглянули теоретичні основи визначення необхідності надання реанімаційної допомоги новонародженому з асфіксією, показання та протипоказання до початкової реанімаційної допомоги, техніку проведення реанімаційних заходів і відпрацювали практичну підготовку.

Галина Олексіївна розповіла про катетерізацію пупочної вени новонародженого за наступною програмою:

- Анатомо-фізіологічні особливості кровообігу плода.
- Показання до проведення катетерізації пупочної вени.
- Методика проведення катетерізації пупочної вени.
- Практична підготовка.
 
Майстер-клас з проведення амплітудно-інтегральної ЕЕГ у новонароджених, який також організувала к.м.н., асистент Соловйова Галина Олексіївна, розкрив наступні поняття та алгоритми: показники біоелектричної активності головного мозку новонародженого, показання та протипоказання до реєстрації ЕЕГ новонародженому, методика запису та основні ЕЕГ патерни, та супроводжувався практичною підготовкою.
Висловлюємо слова пошани та вдячності організаторам майстер-класів і всім, хто брав у них участь. До нових зустрічей!
 

Проведено Майстер класи в рамках 73-ої Всеукраїнської студентської наукової конференції "Погляд майбутніх лікарів на сучасну медицину"