Метою створення СНТ є:

  • залучення студентів до наукових досліджень;

  • підтримка та ініціювання самостійної науково-дослідницької роботи студентів;

  •  популяризація наукових знань у студентському середовищі;

  • організація та проведення Республіканської студентської наукової конференції, круглих столів, семінарів;

  • навчання студентів методам лабораторних та клінічних досліджень, вивченню сучасної медичної апаратури, навчання технологіям розробки нових методів діагностики, лікування та профілактики захворювань;
  • сприяння розробці та оприлюдненню результатів студентських наукових робіт та впровадження їх в практику.

 

Мета створення Студентського Наукового Товариства ВДНЗУ "УМСА"